Lægeattest:

I forbindelse med uddannelser i Dansk Sportsdykker Forbund, skal der fremvises en godkendt lægeattest inden man begynder uddannelsen.
Attesten må ikke være mere end 5 år gammel, maksimalt 3 år for personer over 40 år.

Lægeattesten der anvendes skal være den lægeattest som Dansk Sportsdykker Forbund har udarbejdet.

Der foreligger ingen prisaftaler mellem lægeforeningen og Dansk Sportsdykker Forbund for betaling af attesten.

Lægeattesten udfyldes af din praktiserende læge eller af en godkendt dykkerlæge.Godkendte dykkerlæger kan findes på flyvermedicinsk klinik http://www.rigshospitalet.dk/menu/AFDELINGER/Hjertecentret/Flyvemedicinsk+Klinik/

Link til lægeattest


Juniordykning:

Til Juniordykning så bruges den sammen lægeerklæring som normalt, dog med et bilag til brug for lægen der undersøger barnet inden flaskedykning.

Bilag til Juniordykning