Instruktøradgang / teoriprøver:

Instruktørers adgang sker ved, at der laves et udtræk af medlemskartoteket, som bliver ført på forbundskontoret, og som så bliver overført til hjemmesidens kartotek. For at en instruktør vil blive overført, skal følgende betingelser være opfyldt:

Man skal være uddannet instruktør (snorkel-, CMAS *,**, eller *** instruktør) og skal opfylde betingelserne for at være aktiv CMAS instruktør (have været på mindst et instruktørseminar inden for en 5 årlig periode)

Når man logger på, vil man få adgang til teoriprøver og arbejdsgrupper, der svarer til ens instruktørniveau.

Skulle det ikke være tilfældet, kan man henvende sig til claus@clausvinduer.dk med oplysning om instruktørgrad (instruktørnummer) og DSF nr. for at få adgang.

Teoriprøver:
Generatoren benytter en database med teorispørgsmål til at sammensætte prøverne, der herefter kan hentes som PDF-fil, og udskrives. De genererede prøver er tilpasset de ny lærebøger ”Grundlæggende Sportsdykning” og ”Videregående Sportsdykning”. PDF- filen indeholder også opgaveløsninger, herunder udfyldte logbogsblade til tabelopgaven.

Selv om generatoren er testet grundigt, bedes instruktøren gennemlæse de genererede prøver, inden de anvendes til teoriprøver. Hvis der observeres fejl eller uhensigtsmæssigheder, bedes de meddelt til webmaster@dsf-teori.dk eller jan.borris@sportsdykning.dk.

Ved henvendelser vedrørende specifikke teorispørgsmål bedes spørgsmålets DSF-id angivet. DSF-id’et er en entydig identifikation af spørgsmålet; id’et kan ses på løsningsarkene.

Forslag til ny teorispørgsmål modtages også gerne.
Teoriprøver til CMAS*** kursus kan hentes her: http://www.dsf-teori.dk/downloads/teo4594585458riproever/CMAS3.
CMAS** teoriprøver svarende til ”Sportsdykker Håndbogen” kan indtil videre rekvireres ved at sende mail til: jan.borris@sportsdykning.dk

Glemt password:
Ved log in skal man bruge DSF nr ved brugernavn" og en adgangs kode.

Har man glemt adgangskoden, så følg denne vejledning her.