Når der er sket en ulykke eller Tæt-på hændelse.

Er der et af klubben medlemmer, der bliver involveret i en ulykke, trykkammerbehandling, tæt-på hændelse, eller udstyrsdefekt, skal der ske en indberetning til Teknisk Udvalg med oplysning om ulykkens omfang for formodede årsag. Indberetningen skal foretages af klubbens bestyrelse, og alle implicerede DSF medlemmer har indberetningspligt til klubbens bestyrelse jævnfør DSF vedtægter § 41.

Indberetningen kan i første omgang ske telefonisk til Teknisk Udvalg men skal efterfølges af en detaljeret skriftlig indberetning.

Her er on-line indberetningsskema.

Sker der en ulykker i klubben bør man være opmærksom på følgende:

Informer medlemmerne.

Det er vigtigt at informere klubbens medlemmer hurtigst muligt, når der sker en alvorlig ulykke. Det kan gøres ved medlemsmøde i klubben samt i brev til de medlemmer, der ikke møder op.

Hvad med pressen.

Udtal jer mindst muligt til pressen, specielt i den tid, hvor myndighederne undersøger ulykken. Hårdt presset, henvis til klubbens formand eller DSF´s formand. Regel nr. 1. Kun en udtaler sig.

Hvad kan Teknisk Udvalg tilbyde?

Teknisk Udvalg besøger gerne klubben for at hjælpe med at afspænde situationen og fortælle, hvorledes det videre forløb kan blive med de forskellige myndigheder samt DSF´s behandling af sagen. Husk at du som medlem af DSF har mulighed for at få psykisk førstehjælp, via det abonnement forbundet har tegnet med Falck Abonnementsnr. og telefonnr. til Falck fremgår af dit medlemskort til Dansk Sportsdykker Forbund.